ATI PL

DostawcaMateriałówikomponentówspecjalistycznych

SpółaBallgenyTechnologies Incorporated Jest Jednym ZNajwiëkszychieNajbardziejWszechstronnychProdentówmateriałówikommonentówspecjalistycznych naświecie。świadcząotym przychodyspółki,którewciąguostatnich dwunastumiesięcywyniosły3,5 miliardadolarów。SpółaTatrudnianacałymświecieokoło9600pełnoetowychpracowników,którzywykorzystujýninowacyjneythinogie,Abyoferowaýnaglobalnych rynkach szeroki梨糖精料specjalistycznychrozwiązańmateriałowych。

Nasi najwięksi odbiorcy to sektor obronny i lotniczy, przemysł ropy naftowej i gazu/przetwórstwa chemicznego, elektroenergetyczny, medyczny, motoryzacyjny, urządzeń do obróbki żywności oraz budownictwo i górnictwo。

Produkujemy,MiędzyInnymi,Tytan I Stopy Tytanu,STOPTAWIE NIKLOWEJ,NISTANDADOWE ODKUWKI I Odlewy,STOTLY CYRKONU,HAFNU,NIOBU,StalKRZEMOWąELEKTROTECHNICZNONOZIARNACH ZORIDEWANYCH ORAZ STALE NIERDZEWNEICH ORAZ STALE NIERDZEWNE ICEMJALISTYCZNE。

Rynki

Wykorzystujemy Nasze Zaawansowane Specjalistyczne Technologie,NiedoścignioneZdolnościpropcyjneitnowacejne Produkty,AbyZaspokajaëPotrzebogrynkówCałegoświata,Oferujīcnanichzrónnicawany柿子wyrobów...więcejfiginalacjio rynkach ati

ati produkty.

Specjalistyczne wyroby metalowe

奥比rozwijaćSIE我prosperować,podstawowebranżeświata,czyli SEKTOR obronny我lotniczy,普热梅希尔粘稠naftowej我gazu,przetwórstwachemicznego,elektroenergetyczny,medyczny,motoryzacyjny,budownictwo我górnictwo,urządzeń做obróbkiżywności,transportowy我elektroniczny,potrzebująrozwiązańopracowanychžwykorzystaniem zaawansowanychmateriałówspecjalistycznych。

斜纹布ły specjalistyczne ATI

Specjalistyczne Wyroby Metalowe OferowanePrzezSpółkýTiTiThtyTo Stopy,Wyroby Precyzyjne oraz Komponenty Dopasowane Do Potrzeb NaszychOdbiorców。Spółaatupujetemateriaływdużymwyborze形式iskładówchemicznych,z Wykorzystaniem KompeteNego IBezpiecznegołańcuchadostaw,KtóryTanowi基底NaszegoZobowiązania做Zachowaniajakościnakażdymetapieprodukcji,od metalu niepriepionego po gotowe Komponention。

Nasze specjalistyczne wyroby metalowe charakteryzują unikalne i cenne właściwości, takie jak odporność na korozję i wysokie temperature, niewielka waga, wytrzymałość i twardość oraz plastyczność i kowalność。Wśród tych wyrobów znajdują się tytan i stopy tytanu, superstopy o podstawie niklowej i kobaltowej, stale nierzewne i specjalistyczne, stal krzemowa elektrotechniczna o zarientowanych, materiały do producdukcji opancerzenia oraz stopy cyrkonu i podobnych materiałów。

守wyrobow

Oferujemy导航产品walcowanepłaskieW¯¯formie blach grubych我cienkich,kręgów,TASM oraz wyroby我疯狂wykonaneW¯¯technologii精密磨削金光大道®,一个takżeJAKO wyrobydługieW¯¯formiewlewków,kęsów,prętów,walcówki,drutu,elementówzłącznych,kształtowników,wyrobówwyciskanych我rur bezszwowych。

Wyroby precyzyjne, komponenty i obróbka skrawaniem<

Nasze zaangażowanie w budowę kompletnego łańcucha dostaw pozwala nam również oferować precyzyjne wyroby z proszków metali, technicznie skomplikowane, na najwyższym poziomie technicznym odkuwki, odlewy oraz komponenty obrabiane oraz utrzymywać kompletne portfolio prac badawczych,Usług z zakresu badań I certyfikacji niezbędnych do zaspopokojenia współczesnych potrzeb zaopatrzeniowych naszych klientów。

Kompetnerozwiązania。Zaawansowana Technologia。Zintegrowane Zasoby。Niezawodny IKompletyŁańcuchdostaw skupiony na potrzebach odbiorcy。Wraz Ze Wzrostem Kompikacji Otaczajayco NASświata,Zaufanie Dzisiejszych IPrzyszłychydbiorcówdla specjalistycznychwyrobówbelmowychprodukowanych przezspółkýtiaima corazwiększysts。

Stopy / Połprodukty

 • Tytan
 • Nikiel / Kobalt.
 • “斯太尔nierdzewna
 • Stal Krzemowa Elektrotechniczna o Ziarnach Zorientowanych
 • Cyrkon
 • STOPY NIOBU,HAFNU,Tantalu,Wolframu I Wanadu
 • MateriałynaOpancerzenie.

wyroby precyzyjne.

 • Odkuwki
 • 奥尔威利
 • Proszki Metali.

Komponenty

 • Komponenty Obrabiane.

ATI Rynki

Spółka ATI zaopatruje zróżnicowane rynki całego świata w zaaawansowane specjalistyczne wyroby metalowe oraz powiązane usługi。Produkowane przez nas z wykorzystaniem najbardziej zaaawansowanych technology metale obejmują tytan i stopy tytanu, stopy i superstopy o podstawie niklowej, stal krzemową elektrotechniczną o ziarnach zorientowanych, stale nierzewne i specjalistyczne oraz stopy cyrkonu i podobnych materiałów。Oferujemy również usługi z zakresu kucia, odlewania i obróbki skrawaniem。

przemysłlotnzy我

PRZEMYSŁLOTNINZY.

SpółaTiłęczywieloletniedoświadczenieze sprawdzzzzonyiami,zaawansowanymi technologiamiobróbkiiprodukcji metali,niezbīdnymiw zastosowaniach komercyjnych我wojskowych ...

Przemysłobonny.

Spółka ATI jest wiodącym amerykańskim producentem szerokiego asortymentu specjalistycznych metali i rozwiązań opancerzenia dla przemysłu wojskowego i obronnego…

Przemysł ropy naftowej i gazu oraz przetwórstwa chemicznego

Ropa我嘎斯

Spółaatidostarczawysokowytrzymałe,odporne nakorozjęmateriałydo najtrudniejszychzastosowań,takich jak poszukiwanie,odwierty,produkcja ...

przetwórstwochemiczne.

Spółaatiwytwarzaniespotykaniezróżnicawany柿子mattriałówdlaodbiorcówzbranżyprzetwórstwachemicznego,Międzynnymistogy o podtawie niklowej,Stale nierdzewne oraz ...

PRZEMYSŁELEKTROENERGETYCZNY.

康迪·普尔兹斯韦索

Spółka ATI jest wiodącym producentem stali krzemowej elektrotechnicznej o ziarnach zorientowanych stosowanej w transformatorach mocy oraz pełnego asortymentu stali nierdzewnych i…

PRZEMYSŁELEKTROENERGETYCZNY.

Produkowane Przez NAS Tytan I Stopy Tytanu,Stopy Niklu,Stale Nierdzewne i Specjalistyczne oraz OdlewyżeliwneSąwykorzystywane wprzymeśleprodukcji Energii zwęgla,gazu naturalnego,nuklearnym我...

Inne ważrynki

Przemysłmotoryzacyjny

Spókaatieruje wszystkie rodzajestopówniklu,Stali nierdzewnych我innych metali specjalistycznych dlaprzemysłumotoryzacyjnego ...

Przemysł budowlany i wydobywczy

Produkowane przez spółkę ATI wyroby kute, stale nierdzewne i inne specjalistyczne wyroby metalowe gwarantują doskonałe parameter przy niskich kosztach…

Przemysłelektronicznyi telekomunikacyjny

Spółka ATI producdukuje stopy o unikalnych właściwościach elektrycnych, magnetycnych, powierzchniowych i antykoryjnych…

Urządzenia做obróbki żywności

Przystȱpnośćcenowa,Plastycznoë,doskonaływyglądorazodpornośćnakorozjìstalinierdzewnejsprawiły,żejestona...

PrzemysłMedyczny.

Oferowaneprzezspółkęati metale specjalistyczne s happodtawąwielucudówwspółczesnejmedycyny。OD Endoptotez Stawu Kolanowego I Biodrowego Po ...

ATI Firmy

Dziękinaszemu bogatemu组合wyrobów,doświadczeniu我niedoścignionymzdolnościomprodukcyjnym nasze FIRMYudostępniająklientomdokładnie来,共同DLA NICHnajważniejsze:纬尔纬度innowacyjności,połączonežpozycjąliderabranży我nieustannąkoncentracją呐potrzebach klienta。

Niezależnie od tego, czy nasi klienci współpracują bezpośrednio z jedną z firm ATI czy z firmami współpracującymi ze spółką ATI w ramach grupy sektorowej, spotykają się zawsze z indywidualnym podejściem i naszymi wspólnymi wartościami。A oprócz tego każdy klient otrzymuje dostęp do wszystkich zasobów i całego zgromadzonego doświadczenia bezpiecznego i rozległego łańcucha dostaw spółki ATI。

FIRMY ATI:

 • ATI铸造产品
 • ati扁卷制品
 • ATI伪造产品
 • ATI特种合金和部件
 • ATI Flowform产品
 • ATI专博金宝电子游艺业材料
 • ATI粉末金属

skontaktujsięznami

Kontakt

ATI -波兰办事处

ul。Grabskiego 54

Stalowa Wola,波兰37-450

电话:+ 48-15-813-7736